POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU BIOKOALA

 

 

I.      INFORMACJE OGÓLNE

 

1.    Niniejsza polityka prywatności została opracowana celem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa klientów naszego sklepu oraz dostarczenia informacji w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych klientów realizując składane zamówienia.

2.    Administrator  danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).

3.    Prosimy o staranne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu zakładając konto w naszym sklepie i dokonując zakupów.

4.    Treść niniejszej polityki może ulegać aktualizacji. Informacja na temat zmian zostanie umieszczona w panelu klienta, a aktualna treść polityki prywatności dostępna będzie również na naszej stronie internetowej sklepu https://biokoala.pl/

5.    W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych przez Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail dostępnym na naszej stronie.

 

II.    DANE ADMINISTRATORA DANYCH

 

1.    Administratorem danych pobieranych i przetwarzanych przez sklep BioKoala jest Delikatesy Ekologiczne Naturalny24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000607296, NIP 8943074826,Regon 363948150.

2.Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu BioKoala.

 

III.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i podstawie prawnej:

a)    utworzenia konta i zalogowania w sklepie BIOKoala w celu przygotowania do zawarcia umowy (art. 6 ust.1b Rodo)

b)   zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość zgodnie z Państwa zamówieniem (art. 6 ust.1 b Rodo)

c)    przesyłania w formie newslettera informacji o aktualnej ofercie i promocjach w sklepu za Państwa zgodą (art.6 ust.1a Rodo)

d)   obsługi i pomocy klientów w związku z ze złożonym zamówieniem (art. 6 ust.1 b Rodo)

e)   prowadzenia działań marketingowych naszych usług – realizując nasz interes jakim jest marketing usług własnych 9art.6 ust.1 f Rodo)

f)     realizacji obowiązków podatkowych (art.6 ust.1 c Rodo)

g)    rozpatrywania  reklamacji towaru (art.6 ust.1b Rodo)

h)   dokonywania automatycznego profilowania informacji podanych nam przez Państwa podczas składania zamówienia za Państwa zgodą - (art.6 ust.1a Rodo)

i)      w celu wystawienia faktury (art.6 ust.1 c Rodo)

j)      w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1a Rodo)

k)    w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ulepszaniu działania sklepu i jego bezpieczeństwa (tj. na podstawie art. 6 ust.1f Rodo)

l)      w celu realizacji naszego uzasadnionego celu jakim jest prowadzenie statystyk strony sklepu (art.6 ust.1 f Rodo)

 

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych. W tym celu zakładając konto w naszym sklepie, logując się lub dokonując zamówienia prosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia.

2.    Logując się do swojego konta w sklepie BioKoala mogą Państwo dokonać modyfikacji swoich danych oraz zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych. W szczególności możesz rozszerzyć zakres przetwarzanych danych lub ograniczyć odwołując zaznaczone wcześniej zgody (odznaczając zgodę i zapisując zmiany).

3.    Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych. Posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer)na stronie naszego sklepu co potwierdza pojawienie się na Państwa przeglądarce symbolu kłódki.

4.    Strona internetowa sklepu BioKoala zbiera również dane ogólne w związku z otrzymaniem do niej dostępu, które przechowywane są tymczasowo w logach serwera. Mogą to być takie dane jak: adres IP, data i godzina logowania dostępu do strony sklepu, stosowana przez Państwa przeglądarka, sposób trafienia na stronę sklepu lub używany system operacyjny. Danych tych używamy w celu udoskonalenia funkcjonalności naszej strony oraz prawidłowego wyświetlania jej zawartości.

5.    Strona sklepu BioKoala używa również tzw. ciasteczek (cookies) , usług analitycznych oraz wtyczek o mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w polityce cookies.

6.    Strona sklepu BioKoala jest również analizowana przez Google Analytics w szczególności zbierane są takie dane jak: wykorzystywana wyszukiwarka użytkownika, lokalizacja, rodzaj urządzenia na jakim przeglądana jest strona, system operacyjny.

 

V.   UTWORZENIE KONTA W SKLEPIE BIOKOALA

 

1.    Tworząc kontro w sklepie BioKoala należy wypełnić formularz oraz wyrazić obowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem i zapoznać się z naszą polityką prywatności i klauzulą informacyjną. Logowanie do utworzonego konta odbywać będzie się za pośrednictwem podanego przez Państwa adresu e-maila oraz hasła, które Państwo ustawili. W panelu Twoje konto mogą Państwo dokonywać modyfikacji swoich danych osobowych, adresu dostawy oraz zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

2.    Tworzenie konta w sklepie BioKoala i późniejsze logowanie do swojego konta może odbywać się również za pośrednictwem:

a)    Facebooka – przy rejestracji przez Facebooka zostaniecie Państwo poproszeni o dane do swojego konta na Facebooku, ten krok zostanie pominięty jeżeli będziecie Państwo w momencie zakładania konta zalogowani do Facebooka. Twój profil na Facebooku może zostać powiązany z naszym sklepem, wówczas Facebook może nam przesyłał dane z Twoje konta takie jak: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, grupa wiekowa, płeć, identyfikator ID, adres e-mail, dane o lokalizacji. Dane takie jak imię, nazwisko i adres e-mail  zostaną zaimportowane do Państwa konta w sklepie. Będą Państwo musieli również zaakceptować naszą politykę prywatności. Uzyskają Państwo dostęp do panelu Twoje konto w sklepie, gdzie mogą Państwo dokonywać modyfikacji swoich danych osobowych, adresu dostawy oraz zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

b)   Konta Google- rejestrując konto w sklepie za pośrednictwem konta Google i logując się później do sklepu zostaniecie Państwo poproszeni o dane do swojego konta Google. Dokonując powiązania konta w sklepie z kontem Google zostaną nam przesłane dane dotyczące Państwa adresu e-mail, imienia i nazwiska jeżeli zostały podane, które zostaną zaimportowane do Państwa konta w sklepie. Będą Państwo musieli również zaakceptować naszą politykę prywatności. Uzyskają Państwo dostęp do panelu Twoje konto w sklepie, gdzie mogą Państwo dokonywać modyfikacji swoich danych osobowych, adresu dostawy oraz zarządzać wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

 

VI. ZAKUPY BEZ UTWORZENIA KONTA W SKLEPIE BIOKOALA

 

1.    Dokonując zakupów w sklepie BioKoala mogą Państwo również nie tworzyć w sklepie swojego konta (gość). Wówczas przy kolejnych zakupach każdorazowo należy wprowadzić swoje dane osobowe.

2.    Dokonując zakupów bez rejestracji zobowiązani są Państwo podać dane niezbędne nam do realizacji  złożonego zamówienia. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Twojego zamówienia i upływu czasu rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Po tym czasie zostaną usunięte. Jeżeli w czasie od złożenia zamówienia do usunięcia danych założą Państwo konto w sklepie dane nie zostaną usunięte.

3.    Niezależnie od tego czy zdecydują się Państwo utworzyć konto w sklepie BioKoala powinni Państwo zapoznać się z naszą polityką prywatności i zamieszczonymi w jej treści informacjami.

 

VII.    PRAWA UŻYTKOWNIKA SKLEPU

 

1.    Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych prawa. W celu skorzystania z tych praw przez  użytkownika sklepu mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres mailowy Administratora danych podany powyżej.

2.    W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych – każdy użytkownik sklepu posiada dostęp do panelu Twoje konto, w którym ma możliwość sprawdzić jakie dane przetwarzamy. W przypadku woli uzyskania bardziej szczegółowych informacji, każdy użytkownik sklepu może odpowiednie żądanie zgłosić do Administratora danych. 

b)   prawo sprostowania danych- każdy użytkownik sklepu posiada dostęp do panelu Twoje konto, w którym ma możliwość dokonać modyfikacji swoich danych osobowych, które wprowadził do swojego konta. Wówczas dokonując kolejnych zamówień będą one dokonywane zgodnie z informacjami jakie zostały wprowadzone przez użytkownika sklepu.

c)    prawo do usunięcia danych- to obejmuje uprawnienie użytkownika sklepu do żądania od Administratora danych  usunięcia jego danych jeżeli: dane użytkownika nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane; użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne podstawy przetwarzania, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, może zostać ona odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator danych w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany, poinformuje o tym użytkownika. Jeżeli Administrator danych przekazał dane użytkownika sklepu innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych użytkownika.

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania- w związku z zaistnieniem niektórych sytuacji Administrator zobowiązany będzie na wniosek użytkownika sklepu oraz samodzielnie ograniczyć przetwarzanie danych osobowych.  W przypadku zakończenia realizacji zamówienia i rozstrzygania ewentualnych roszczeń dane przetwarzane będą tylko w celu ich rozpatrzenia. Tak sama sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji, gdy użytkownik sklepu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych do czasu wyjaśnienia zasadności podstaw sprzeciwu dane będą przetwarzane w ograniczony sposób.

e)   prawo do przenoszenia danych-  użytkownik sklepu może otrzymać w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe lub wnosić o przeniesienie danych do innego Administratora danych.

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu- użytkownik sklepu może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych na podstawie realizacji jego uzasadnionego interesu. Wówczas dane mogą być przetwarzane przez Administratora danych tylko jeżeli posiada on nadrzędny interes. Prawo to przysługuje użytkownikowi również jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu własnego Administratora danych.

 

VIII.  PRZEKAZYWANIE DANYCH

 

1.    Użytkownik sklepu w panelu Twoje konto ma możliwość zarządzania swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

2.    W celu zrealizowania na Państwa rzecz złożonego zamówienia przekazujemy Państwa dane do podmiotów, które wspierają nas w jego realizacji tj. dostawcy obsługującego płatności online, firmom świadczącym usługi kurierskie (Inpost, firma DPD, Pocztex Kurier).

3.    Szczegółowa lista podmiotów, którym mogą być powierzane dostępna jest u Administratora danych, każdy użytkownik może się z nią zapoznać.

4.    W związku z wykonywaniem obowiązków prawnych tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa Administrator danych może udostępniać dane użytkowników sklepu organom ścigania, władzy publicznej.

5.    Administrator danych w przypadku powierzenia danych podmiotom trzecim wymaga od nich wprowadzenia środków organizacyjnych i prawnych gwarantujących bezpieczeństwo danych.

6.    Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

 

IX.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI/PROFILOWANIE

 

1.    Przysługuje Państwu prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu podanych przez Państwa danych jeżeli ta decyzja powoduje skutki prawne lub wpływa na Państwa.

2.    W panelu Twoje konto zakładce, w której znajdują się zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się zgoda na zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Państwa danych. Mają państwo możliwość wyrażania lub niewyrażenia zgody na takie działania.

3.    Administrator danych może na podstawie informacji podawanych przez Państwa podczas składania zamówienia dokonać profilowania w celach marketingowych i przekazywania Państwu spersonalizowanej ofert, jednak tylko i wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w panelu twoje konto.

 

X.    CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1.    Zasadniczo dane osobowe przechowywane będą do czasu posiadania konta przez użytkownika w sklepie zgodnie z zasadami wynikającymi z posiadanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

2.    W przypadku użytkowników sklepu, którzy zgłosili wniosek o usunięcie danych dane zostaną usunięte lub będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

3.    W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji  zamówienia i upływu czasu rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Po tym czasie zostaną usunięte.

 

XI.      BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

 

1.    Dane osobowe użytkowników sklepu przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Administrator danych zapewnia aby dane użytkowników sklepu były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem, w szczególności wdrażając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

 

XII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.