Odstąpienie od umowy

 

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupiono wiele produktów i dostarczone zostają partiami ( w odstępach czasu) termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania ostatniego produktu.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie na adres Sprzedawcy: Delikatesy Ekologiczne Naturalny24 Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 43/2, 53-319 Wrocław lub mailowo: [email protected]. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W takiej sytuacji zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jaki zamieszczamy na dole tej strony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy umowa sprzedaży zawarta na odległość uważana jest za niezawartą. Sklep BioKoala zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 

W takim przypadku zobowiązani są Państwo  odesłać lub przekazać nam produkty, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy otrzymane produkty. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, w którym:

a)       przedmiotem umowy sprzedaży  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)       przedmiotem umowy sprzedaży są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały otwarte i ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie można go ponownie zapakować;

c)       przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który został otwarty i częściowo zużyty przez Kupującego;

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat Delikatesy Ekologiczne Naturalny24 Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 43/2, 53-319 Wrocław (lub mailowo: [email protected])

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.